www.mobarn.noVåre barnehager

Ansatte

Adminstrasjon

Sonja Lønøy Bjørshol

Stilling: Styrer
906 28 508
rosandaasen@mobarn.no

Fordypning i musikk. Videreutdanning innenfor personalledelse og sosiologi, samt styrerutdanning. Har blant annet jobbet i fire år for FN i Malaysia med flyktningebarn fra Myanmar. Erfaring fra private og kommunale barnehager, familiebarnehage, sykehusbarnehage, samt barne-, ungdoms- og internasjonal skole.

Harepusen

Linn Nekstad

Stilling: Assistent

Barnehagens verneombud. Epost: rosandaasen.barnehagelarer@mobarn.no Har jobbet på barneavdelingen ved Kristiansund sykehus, og har over 20 års erfaring med arbeid i barnehage.

Sirikwan Janthasorn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, sertifisert COS-veileder (trygghetssirkelen).

Viktoria Endreseth Fjøseide

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 664
rosandaasen.harepusen@mobarn.no

Viktoria har jobbet i flere barnehager i Kristiansund før og under utdanning som barnehagelærer.

Karina Rodriguez Ponce

Stilling: Fagarbeider

Bachelor i pedagogikk.

Marihøna

Silje Sæther

Stilling: Pedagogisk leder
934 57 606
rosandaasen.marihona@mobarn.no

Utdannet barnehagelærer, med fordypning i forming. Har også vært reiseleder i CISV, en internasjonal organisasjon med barneleire i ulike land, som tar sikte på å fremme vennskap, samarbeid og tverrkulturell forståelse. Silje har dette barnehageåret hovedansvar for skolestarterne i barnehagen og er stedfortredende pedagogisk leder på avdelingen.

Wenche Mjønes

Stilling: Fagarbeider

Fagbrev som barnepleier. Har 11 års erfaring fra arbeid i barnehage. Tidligere erfaring fra arbeid i skole, som personlig assistent, og erfaring fra hjemmebaserte tjenester i kommunen.

Marie Martinez Stokke

Stilling: Vikar

Fast vikar i barnehagen. Marie har bachelor i internasjonalt arbeid med barn fra NTNU.

Skogsmusa

Tusenbeinet

Berit Ellingvåg

Stilling: Assistent

Berit har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, og flere års erfaring fra arbeid i Mobarn. Hun har drevet egen lekebutikk i ABC-senteret.

Marit Ellingvåg

Stilling: Pedagogisk leder
416 32 966
rosandaasen.tusenbeinet@mobarn.no

Utdannet barnehagelærer, med fordypning i småbarnspedagogikk.

Anita King

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnehage siden 2012. Fagforbundets representant i barnehagen.

Andre ansatte

Sareema (Lee) Fevåg

Stilling: Renholder

Lee har fagbrev som renholder.

Nicharee Røsand

Stilling: Vikar

Nicharee har vært hos oss i arbeidspraksis i ett år og har nå begynt å jobbe som vikar. Per tiden er hun både i praksis, tar fag og jobber som vikar, samtidig som hun skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.

Magne Brevik

Stilling: Vikar

Barnehagelærerstudent ved DMMH i Trondheim og jobber nå som vikar etter å ha fullført sin første praksis hos oss vinteren 2020.

Toril Årset

Stilling: Vikar
920 90 817
toril_aarset@live.com

Toril er vikar i barnehagen. Hun studerer til barnehagelærer på deltid, i Kristiansund.

Elina Baumane

Stilling: Vikar

Elina har lærerutdanning fra Latvia og har erfaring fra videregående skole i Norge. Hun driver også sin egen musikkskole.

Kine Grønset

Stilling: Vikar

Fast vikar i barnehagen. Studerer barnehagelærerutdanning, deltid, i Kristiansund.