www.mobarn.noVåre barnehager

Ansatte

Adminstrasjon

Sonja Lønøy Bjørshol

Stilling: Styrer
906 28 508
rosandaasen@mobarn.no

Fordypning i musikk. Videreutdanning innenfor personalledelse og sosiologi, samt styrerutdanning. Har blant annet jobbet i fire år for FN i Malaysia med flyktningebarn fra Myanmar. Erfaring fra private og kommunale barnehager, familiebarnehage, sykehusbarnehage, samt barne-, ungdoms- og internasjonal skole.

Harepusen

Linn Nekstad

Stilling: Assistent

Barnehagens verneombud. Epost: rosandaasen.barnehagelarer@mobarn.no Har jobbet på barneavdelingen ved Kristiansund sykehus, og har over 20 års erfaring med arbeid i barnehage.

Sirikwan Janthasorn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, sertifisert COS-veileder (trygghetssirkelen). Sirikwan jobber dette året på begge storbarnsavdelingene våre.

Viktoria Endreseth Fjøseide

Stilling: Pedagogisk leder
928 59 758
rosandaasen.harepusen@mobarn.no

Viktoria har jobbet i flere barnehager i Kristiansund før og under utdanning som barnehagelærer.

Marihøna

Sirikwan Janthasorn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, sertifisert COS-veileder (trygghetssirkelen). Sirikwan jobber dette året på begge storbarnsavdelingene våre.

Silje Sæther

Stilling: Pedagogisk leder
934 57 606
rosandaasen.marihona@mobarn.no

Utdannet barnehagelærer, med fordypning i forming. Har også vært reiseleder i CISV, en internasjonal organisasjon med barneleire i ulike land, som tar sikte på å fremme vennskap, samarbeid og tverrkulturell forståelse. Silje har dette barnehageåret hovedansvar for skolestarterne i barnehagen og er stedfortredende pedagogisk leder på avdelingen.

Wenche Mjønes Andersen

Stilling: Fagarbeider

Fagbrev som barnepleier. Har 11 års erfaring fra arbeid i barnehage. Tidligere erfaring fra arbeid i skole, som personlig assistent, og erfaring fra hjemmebaserte tjenester i kommunen.

Skogsmusa

Tusenbeinet

Berit Ellingvåg

Stilling: Assistent

Berit har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, og flere års erfaring fra arbeid i Mobarn. Hun har drevet egen lekebutikk i ABC-senteret.

Karina Rodriguez Ponce

Stilling: Fagarbeider

Bachelor i pedagogikk. Karina har erfaring fra flere bransjer, blant annet dagligvare og skole. Hun har jobbet som pedagog i Mexico, og på Averøy ungdomsskole. Hos oss har Karina ansvar for mathåndtering og velferd. Denne høsten er hun på småbarnsavdelingen vår.

Marit Ellingvåg

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer, med fordypning i småbarnspedagogikk. Per tiden er Marit opptatt utenfor barnehagen, men blir å se igjen i løpet av høsten.

Toril Årset

Stilling: Vikar
920 90 817
toril_aarset@live.com

Toril studerer til barnehagelærer på deltid, i Kristiansund. Per tiden er hun vikarierende pedagogisk leder på Tusenbeinet. Hun har lang erfaring fra barnehage som fagarbeider, og er også utdannet biolog. Hun kan kontaktes på denne adressen om det er spørsmål knyttet til Tusenbeinet: rosandaasen.barnehagelarer2@mobarn.no

Anita King

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnehage siden 2012. Hun er Fagforbundets representant i barnehagen. Anita har variert erfaring fa tidligere, og har nå jobbet flere år hos oss. Anita er per tiden opptatt utenfor barnehagen, men blir å se igjen på Tusenbeinet i løpet av høsten.

Andre ansatte

Peder Lønøy Bjørshol

Stilling: Assistent

Barnehagelærerstudent Peder er ny tilkallingsvikar hos oss.

Sareema (Lee) Fevåg

Stilling: Renholder

Lee er barnehagens renholder, og hun holder for tiden på med å ta fagbrev i renhold. Hun er hos oss hver formiddag.

Nicharee Røsand

Stilling: Vikar

Nicharee har vært hos oss i arbeidspraksis i ett år og har nå begynt å jobbe som vikar. Per tiden er hun både i praksis, tar fag og jobber som vikar, samtidig som hun skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.

Kine Grønset

Stilling: Vikar

Fast vikar i barnehagen. Studerer barnehagelærerutdanning, deltid, i Kristiansund.

Magne Brevik

Stilling: Vikar

Barnehagelærerstudent ved DMMH i Trondheim og jobber nå som vikar etter å ha fullført sin første praksis hos oss vinteren 2020.