www.mobarn.noVåre barnehager

Ansatte

Adminstrasjon

Sonja Lønøy Bjørshol

Stilling: Styrer
906 28 508
rosandaasen@mobarn.no

Fordypning i musikk. Videreutdanning innenfor personalledelse og sosiologi, samt styrerutdanning. Har blant annet jobbet i fire år for FN i Malaysia med flyktningebarn fra Myanmar. Erfaring fra private og kommunale barnehager, familiebarnehage, sykehusbarnehage, samt barne-, ungdoms- og internasjonal skole.

Harepusen

Linn Nekstad

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagens verneombud. Er konstituert pedagogisk leder for barnehageåret 23/24. Epost: rosandaasen.barnehagelarer@mobarn.no Har jobbet på barneavdelingen ved Kristiansund sykehus, og har over 20 års erfaring med arbeid i barnehage.

Karina Rodriguez Ponce

Stilling: Fagarbeider

Bachelor i pedagogikk. Karina har erfaring fra flere bransjer, blant annet dagligvare og skole. Hun har jobbet som pedagog i Mexico, og på Averøy ungdomsskole. Hos oss har Karina ansvar for mathåndtering og velferd.

Orlena Vidal Correra

Stilling: Barnehagemedarbeider

Orlena er utdannet psykolog fra hjemlandet Colombia. Hun har bodd i Norge i flere år og jobber per tiden hos oss som vikar.

Marthe Øvertungset

Stilling: Fagarbeider

Marthe er barnehagelærerstudent på tredje året nå, og jobber samtidig som fagarbeider hos oss. Hun har tidligere erfaring som vikar både her og i andre barnehager.

Marihøna

Magne Brevik

Stilling: Pedagogisk leder
986 30 498
rosandaasen.marihona@mobarn.no

Magne har jobbet hos oss mens han har vært under utdanning som barnehagelærer. Etter endt bachelor i 2022, har han jobbet som pedagogisk leder. Han har fordypning innenfor musikk og drama fra høyskolen og jobber i tillegg som musiker.

Kine Grønseth

Stilling: Barnehagelærer

Kine har jobbet hos oss i flere år mens hun har vært under utdanning til å bli barnehagelærer. Hun avslutter nå bacheloren sin, og er ansatt som barnehagelærer på Marihøna.

Wenche Mjønes Andersen

Stilling: Fagarbeider

Fagbrev som barnepleier. Har flere års erfaring fra arbeid i barnehage. Tidligere erfaring fra arbeid i skole, som personlig assistent, og erfaring fra hjemmebaserte tjenester i kommunen.

Sirikwan Janthasorn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, sertifisert COS-veileder (trygghetssirkelen).

Mary Joyce Sidayon Kristiansen

Stilling: Fagarbeider

Mary har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun jobber som fagarbeider hos oss dette barnehageåret.

Tusenbeinet

Evitha Solheim

Stilling: Pedagogisk leder
404 80 484
rosandaasen.tusenbeinet@mobarn.no

Evitha er pedagogisk leder på småbarnsavdelingen vår. Hun har erfaring fra barnehage i Trøndelag, og har jobbet både på storbarn og småbarn hos oss siden hun kom flyttende hjem til Averøya.

Mia Charlotte Brevik

Stilling: Barnehagelærer

Mia er nytilsatt som barnehagelærer hos oss. Hun er opptatt av kunst, kultur og språk.

Berit Ellingvåg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Berit har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, og flere års erfaring fra arbeid i Mobarn. Hun har drevet egen lekebutikk i ABC-senteret.

Anita King

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnehage siden 2012. Hun er Fagforbundets representant i barnehagen. Anita har variert erfaring fa tidligere, og har nå jobbet flere år hos oss.

Marie Hamre Hoset

Stilling: Fagarbeider

Marie har vært i praksis hos oss som barnehagelærerstudent og er ansatt som fagarbeider hos oss mens hun tar utdannings som barnehageærer.

Andre ansatte

Sareema (Lee) Fevåg

Stilling: Renholder

Lee er barnehagens renholder, og hun holder for tiden på med å ta fagbrev i renhold. Hun er hos oss hver formiddag.

Silvia Emilie Eide

Stilling: Vikar