www.mobarn.noVåre barnehager

Ansatte

Administrasjon

Sonja Lønøy Bjørshol

Stilling: Styrer
906 28 508
sonja.bjorshol@mobarn.no

Fordypning i musikk. Videreutdanning innenfor personalledelse og sosiologi, samt styrerutdanning. Har blant annet jobbet i fire år for FN i Malaysia med flyktningebarn fra Myanmar. Erfaring fra private og kommunale barnehager, familiebarnehage, sykehusbarnehage, samt barne-, ungdoms- og internasjonal skole.

Harepusen

Dina Ali Ahmad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Dina er timevikar hos oss, og har jobbet mer eller mindre hver dag siden hun kom hit før jul i 2023. Hun har erfaring fra andre serviceyrker, og kom på kort tid inn som en aktiv ressursperson i personalgruppa på Harepusen.

Linn Nekstad

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagens verneombud, og hun er også konstituert pedagogisk leder for barnehageåret 23/24. Epost: rosandaasen.barnehagelarer@mobarn.no Hun har jobbet på barneavdelingen ved Kristiansund sykehus, og har over 20 års erfaring med arbeid i barnehage.

Karina Rodriguez Ponce

Stilling: Fagarbeider

Hun har bachelor i pedagogikk og erfaring fra flere bransjer, blant annet dagligvare og skole. Hun har jobbet som pedagog i Mexico, og på Averøy ungdomsskole. Hos oss har Karina ansvar for mathåndtering og velferd.

Marthe Øvertungset

Stilling: Barnehagelærer

Marthe er barnehagelærerstudent på tredje året nå, og jobber samtidig som konstituert barnehagelærer hos oss. Hun har tidligere erfaring som vikar både her og i andre barnehager. Hun har dette halvåret ansvar for språk og skriving på denne avdelingen, og bidrar inn mot teamet som jobber med førskolegruppa. I tillegg bidrar hun inn mot det spesialpedagogiske arbeidet på avdelingen.

Marihøna

Magne Brevik

Stilling: Pedagogisk leder

Magne har jobbet hos oss mens han har vært under utdanning som barnehagelærer. Etter endt bachelor i 2022, har han jobbet som pedagogisk leder. Han har fordypning innenfor musikk og drama fra høyskolen og jobber i tillegg som musiker. Magne har i tillegg til jobben som ped.leder, ansvar for det pedagogiske opplegget Trampoline for alle skolestarterne i barnehagen. Magne kan kontaktes på epost: rosandaasen.marihona@mobarn.no

Kine Grønseth

Stilling: Barnehagelærer

Kine har jobbet hos oss i flere år mens hun har vært under utdanning til å bli barnehagelærer. Hun er nå fast ansatt som barnehagelærer, per tiden på Marihøna. Kine har blant annet ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet på avdelingen, og skal dette halvåret også jobbe spesielt inn mot språk og skriving. E-post: rosandaasen.barnehagelarer2@mobarn.no

Wenche Mjønes Andersen

Stilling: Fagarbeider

Fagbrev som barnepleier. Tidligere erfaring fra arbeid i skole, som personlig assistent, og erfaring fra hjemmebaserte tjenester i kommunen. Wenche har jobbet i Røsandåsen siden starten i 2009, og er den av våre pedagogiske medarbeidere med lengst erfaring i Mobarn. Dette barnehageåret er Wenche med i teamet som har ansvar for førskolebarna.

Sirikwan Janthasorn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hun har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, og er sertifisert COS-veileder (trygghetssirkelen). Dette barnehageåret bidrar Sirikwan også inn mot Språksprellgruppa på storbarnsavdelingene.

Tusenbeinet

Evitha Solheim

Stilling: Pedagogisk leder

Evitha er pedagogisk leder på småbarnsavdelingen vår, og for tiden er hun mest inne på Skogmusagruppa. Hun har erfaring fra barnehage i Trøndelag, og har jobbet både på storbarn og småbarn hos oss siden hun kom flyttende hjem til Averøya. Hun er barnehagens praksisveileder for barnehagelærerstudenter, og også vår representant/utviklingslærer i Nettverk Nordmøres satsning på språk og skriving. Hun kan kontaktes på epost: rosandaasen.tusenbeinet@mobarn.no

Mary Joyce Sidayon Kristiansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mary har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun jobber som fagarbeider hos oss dette barnehageåret, og er hovedsaklig tilknyttet Tusenbeingruppa.

Mia Charlotte Brevik

Stilling: Barnehagelærer

Mia er barnehagelærer og har ansvar for småbarnsgruppa som holder til på Tusenbeinet i år. Hun er opptatt av kunst, kultur og språk. Dere når henne på denne e-postadressen: rosandaasen.skogsmusa@mobarn.no

Berit Ellingvåg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Berit har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, og flere års erfaring fra Mobarns barnehager. Hun har fra før drevet lekebutikk på Bruhagen og har lang erfaring fra yrkeslivet som næringsdrivende i servicebransjen. Hun er spesielt opptatt av språkutvikling, og hun bruker sang daglig i arbeidet sitt med barna. Berit har medansvar for Tusenbeingruppa dette halvåret.

Anita King

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Har jobbet i barnehage siden 2012. Anita har variert erfaring fa tidligere, og har nå jobbet flere år hos oss i Røsandåsen. Anita er dette halvåret mest å se inne på Skogsmusagruppa.

Andre ansatte

Marie Hamre Hoset

Stilling: Fagarbeider

Marie starter her først med å være i praksis som barnehagelærerstudent, og er ansatt som fagarbeider hos oss mens hun tar utdanning som barnehagelærer. Hun er i hovedsak tilknyttet småbarnsavdelingen dette halvåret, men bidrar også mye inn mot de to andre avdelingene.

Benjamin Bakke Ørnvik

Stilling: Barnehagemedarbeider

Våre aller ferskeste vikar er Benjamin. Han har yrkesutdanning fra frisørlinja og jobber også innenfor servicebransjen. Han er engasjert og motivert til å gjøre en forskjell for barna våre.