www.mobarn.noVåre barnehager

Policy for arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø i Mobarn

Sikkerheten for miljøet og bevaring av klimaet er viktig i Mobarn, og vi har derfor satt i gang en rekke tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning og bidra til å bevare klimaet.

1. I Mobarn skal vi ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden. Viser også her til Mobarn-konsernets Åpenhetspolicy som stiller krav internt i konsernet, og bidrar også gjennom krav, holdninger og atferd til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold utover egen organisasjon.

2. I Mobarn vil vi redusere vår energibruk ved å investere i energieffektive teknologier der det er mulig og fornuftig, og ved å optimalisere våre daglige rutiner.

3. I Mobarn vil vi redusere vår avfallsproduksjon ved gode rutiner for gjenvinning og avfallshåndtering.

4. I Mobarn vil vi øke vår bærekraft ved å fokusere på innkjøp av og bruk av miljøvennlige produkter, og ved å velge leverandører som har lignende bærekraftsmål.

5. I Mobarn vil vi fortsette å evaluere og forbedre våre miljøtiltak for å sikre at vi gjør vår del for å beskytte klimaet og miljøet.


Vi forplikter oss til å følge denne policyen og å ta aktive skritt for å redusere vår miljøpåvirkning og bidra til å bevare klimaet. Vi oppfordrer også våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere til å delta i denne innsatsen gjennom god informasjon og interne miljøtiltak som er godt implementerte.