www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldrearrangement

Foreldregruppa kan arrangere sammenkomster på kveldstid i barnehagen. I år har det vært Halloween party!