www.mobarn.noVåre barnehager

Åpningstid

Vi har Averøyas og Mobarns lengste åpningstid! Åpent fra 06.45-17.00. I tillegg har vi lagt 2 av våre 5 planleggingsdager til kveld og helg, slik at vi kun stenger barnehagen 3 dager i året.

Planleggingsdager for barnehageåret 2018/2019:

15.08.18

02.01.19

31.05.19