www.mobarn.noVåre barnehager

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Stortinget har vedtatt at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten på barnehageplass.

I løpet av våren 2015 er det gjort 2 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 1. Redusert foreldrebetaling for familier med inntekt under 473000,- 2. Gratis kjernetid 20 timer pr. uke for 4 og 5 åringer for familier med inntekt under 405000,-

 

http://www.averoy.kommune.no/tjenester/barnehage/redusert-foreldrebetaling-og-gratis-kjernetid/