www.mobarn.noVåre barnehager

Husk å søke om barnehageplass for barnehageåret 2021/22!

Vi ønsker dere velkommen til nytt barnehageår i Mobarn Røsandåsen barnehage høsten 2021. Søknadsfrist 1.mars.

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Nyheter