www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Mobarns 12 barnehager er alle sertifiserte miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi i Røsandåsen skal resertifiseres igjen nå i 2024.

DETTE ER MILJØFYRTÅRN:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!