www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Mobarns 12 barnehager er alle sertifiserte miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi i Røsandåsen skal resertifiseres igjen nå i 2024.

DETTE ER MILJØFYRTÅRN:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

 

Under kan du se de siste rapportene som gjelder vår virksomhet:

Klima og miljørapport 2023 Mobarn Røsandåsen barnehage AS - Miljøfyrtårn

Klima og miljørapport 2022 Mobarn Røsandåsen barnehage - Miljøfyrtårn

Klima og miljørapport 2021 Mobarn Røsandåsen barnehage - Miljøfyrtårn

 

Vi oppfordrer også alle våre leverandører til å redusere bruken av plast og heller bruke kasser, sende papirer på epost istedet for kataloger i posten, samt samlede leveringer av varer i stedet for delleveringer. Vi handler også i hovedsak helst hos leverandører og produsenter som selv er miljøfyrtårn.

Har dere som kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Mobarn Røsandåsen barnehage som samarbeidspartner, ta vi gerne mot innspill, sånn at vi sammen jobber for å skape et mer bærekraftig samfunn. Send gjerne en epost til rosandaasen@mobarn.no for å gi dine innspill.