www.mobarn.noVåre barnehager

Mobbeombud i Møre og Romsdal

Kristin Øksenvåg fra Averøy er tilsatt som det første mobbeombudet i fylket. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til med den viktige jobben!

Regjeringens innsats med å tilsette mobbeombud i alle fylker til høsten 2018 styrker arbeidet med mobbing i barnehager og skoler. Veien til hjelp vil med dette bli kortere for de som rammes. 

https://www.smp.no/nyheter/2018/06/15/Nytt-mobbeombud-tilsett-i-M%C3%B8re-og-Romsdal-16932382.ece