www.mobarn.noVåre barnehager

Godt nytt 2019!

Vi gleder oss til å ta fatt på det nye året her i barnehagen.

Vi går nå inn i eventyrmåneden januar, og vi gleder oss til å se kunstneriske innslag på alle avdelingene når "Eventyrstien" går av stabelen i slutten av måneden. Dette er blitt en tradisjon der vi pynter skogen vår med lys og spennende krimskrams, og barnas prosjekter blir stilt ut. Barna går langs stien og ser på utstillingene og løser oppgaver som er knyttet til disse. Det flytter inn en heks ved bålplassen, og hun er litt skummel, men hun gir oss diplom på slutten av dagen. 

I fjor lagde barna på Marihøna en kunstinstallasjon basert på eventyret om Snøhvit og de syv dvergene. Det blir spennende å se hva de ulike avdelingene finner på i år!

Dette barnehageåret er satsningsområdet vårt natur. miljø og teknologi. Vi jobber ukentlig med små og store prosjekter knyttet til dette. Barna er delaktige i prosessene, de medvirker på alle områder både når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering.

Vi startet i høst opp med hver sin ukentlige utedag for storavdelingene, småbarn har en litt mindre variant av utedag. Dette har vært en stor suksess! Det oppleves fint for både store og små å få være ute (nesten) uansett vær, og få leke og leve i naturen. Vi er på turer, men har laget oss gode baser på eget uteområde i skogen i barnhagen og litt lengre unna ved lavvoen vår.

Både Kongen og statsministeren snakket i sine nyttårstaler om hvor viktig det er at vi voksne tar ansvar for måten vi omgås hverandre på, og at vi er bevisste det ansvaret vi har som rollemodeller for barn og unge. Statsministeren snakket også om barn og unges psykiske helse, og om å sette ord på følelser. Viktige tema som vi jobber med i vår hverdag i barnehagen. Vi i Røsandåsen vil etterleve det nyttårsforsettet Kongen ønsket for alle i Norge; At vi i året som kommer skal møte hverandre med vennlighet.

Riktig godt nytt år!