www.mobarn.noVåre barnehager

Sommerbarnehagen 2019 er på hell

I år som tidligere har vi hatt ulike tema gjennom sommerukene. Store deler av sommeren har vi slått oss sammen på to eller en avdeling, og nye vennskap har oppstått.

En sommer med varierende vær er snart omme, og vi begynner å glede oss til å ta fatt på nytt banrehageår. 

Temaene denne sommerne har variert med alt fra eksperiemter, vannlek og maling til indianeruke og eventyruke.

Vi lar bildene tale for seg: