www.mobarn.noVåre barnehager

Årshjul psykisk helse

I Averøy har vi i vår jobbet med å lage et årshjul for psykisk helsearbeid på helsestasjonen, barnehagene og skolene. På barnehageområdet har arbeidet vært ledet av styrer i vår barnehage og styrer i Kårvåg barnehage. Arbeidsgruppen har bestått av av representanter fra alle barnehagene i kommunen, samt spesialpedagog i kommunen. Vi har sammen forankret dette arbeidet i hele barnehageorganisasjonen, og lagt fram en skisse til årshjul. Dette årshjulet skal vi jobbe med og evaluere fortløpende gjennom barnehageåret 2019/2020.

Skolene og helsestasjonen har eget årshjul, men har samme hovedtema i sine årshjul. Representanter fra barnehagene, skolene og helsestasjonen, barnevern og psykisk helseteam i kommunen har deltatt i dette arbeidet. Det hele er initiert av fagsjef for oppvekst i kommunen.

De fire hovedtemaene vi skal jobbe med er følgende på alle enheter:

1: fra skole- og barnehagestart til høsteferien: FELLESSKAP

2: fra høsteferien til juleferien: DEMOKRATI OG MENNESKEVERD

3: fra juleferien til påskeferien: SKAPERGLEDE OG UTFORSKERTRANG

4: fra påskeferien til sommerferien: FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING

 

Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen fra miljø, andre igjen kan skyldes en kominasjon av disse. Å ikke ivareta sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet. Ved å styrke den psykiske helsen helt fra man er små, gjør at man bedre rustet til å møte livets utfordringer. Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

· At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte.

· Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer.

· Å styrke den psykiske helsen.

· Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø.

· Et rausere samfunn.

Alle har en psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på!