www.mobarn.noVåre barnehager

Verdens sykkeldag 3.juni

Vi markerte FNs merkedag for å bidra til å fremme sykkelens betydning for folkehelsen!

Vi lærte at vi må gå av sykkelen når vi skal over fotgjengerfeltet.

Vi lærte også at vi må stoppe før fotgjengerfelt dersom noen vil gå over.

 

Vi er trafikksikker barnehage og vil gjerne dele disse lenkene med dere for at også dere lesere kan se hvilke regler som gjelder:

https://www.tryggtrafikk.no/trygg-og-sikker-sykling/de-viktigste-sykkelreglene/ - her finner dere reglene som trår i kraft når man kommer som syklende.

https://www.tryggtrafikk.no/barn-pa-sykkel/ - her står det litt info som kan være greit å lese når barna skal få seg sykkel.