/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Samarbeid barnehage-hjem: brukerundersøkelsen gir resultater!

Vi er svært glade for at vi for hvert år som går, forbedrer resultatene våre i den årlige brukerundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.

Dette skyldes gode og konstruktive tilbakemeldinger fra foresatte. I år ser vi at de punktene vi lykkes aller best med er:

* de ansatte er engasjerte i hvert enkelt barn

* barna trives i barnehagen

* barnehagen legger til rette til allsidig lek og aktiviteter

* skoleforberedende aktiviteter  

Vi ønsker hvert år å utvikle oss for barnas beste. Det er derfor svært viktig å få tilbakemeldinger fra de som vet best hva som fungerer og hva vi trenger å endre på - nemlig foreldrene!

Takk til dere som har svart på undersøkeslen, og takk til våre dyktige ansatte som hver dag står på for at barn og foresatte skal føle seg trygge og godt ivaretatt.