www.mobarn.noVåre barnehager

Verdens kreftdag 2022

Den 4. februar er det Verdens kreftdag, og den markeres hvert år for å styrke den globale kampen mot kreft. Verdens kreftdag er en viktig dag som vi ønsker å markere, og vi har gjort det med en treningsøkt fra "Aktiv mot kreft"-ambassadør Yngvar Andersen.

De to storbarnsavdelingene deltok i 15 minutter hver, og vi gjorde flere artige øvelser. Blant annet skulle vi late som vi gikk på skøyter og late som vi rodde. Vi fikk det kjempebra til, for barna i Røsandåsen er sportye og tøffe:-) Vi snakket med barna om at det er bra å være i aktivitet, for da får vi god helse - og god helse er bra for kroppen vår.

Vi følger FNs bærekraftmål og dette er mål nummer 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene.