www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarn med gode resultater på brukerundersøkelsen

Brukerundersøkelsen ble gjennomført før jul i alle Mobarn sine barnehager, og resultatet viser at Mobarn ligger over snittet både i fylket og nasjonalt. Tusen takk til alle som har svart på undersøkelsen!