www.mobarn.noVåre barnehager

FN - dagen 2023

Vi har markert FN-dagen med en vellykket internasjonal festbuffet! Tusen takk til alle foresatte som kom med masse god mat og fantastisk humør ☺️

Dette var en festdag for både store og små, og vi fikk smake på mange ulike retter fra mange ulike land - dette er fantastiske kulturelle opplevelser som barna tar med seg i minnebanken sin ❤️ Det var så fint å se det gode samholdet vi har i barnehagen vår blant både foreldre, ansatte og aller viktigst: barna! 🌻

Vi vil gjerne løfte blikket opp og mot verden, da det skal sies at barnehagen er et samfunn i miniatyr 🌈 Vi er alle ulike og har forskjellige styrker - det er det som gjør oss så spesielle og samholdet på avdelingene våre så bra ☀️

Både Rammeplanen (vårt styringsdokument) og FNs barnekonvensjon står i sentrum for all utvikling, lek og læring i barnehagen, der rammeplanen legger vekt på at barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.