www.mobarn.noVåre barnehager

Endring i forskrift om foreldrebetaling

I løpet av våren 2015 er det gjort 2 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 1. Redusert foreldrebetaling for familier med inntekt under 473000,- 2. Gratis kjernetid 20 timer pr. uke for 4 og 5 åringer for familier med inntekt under 405000,-

Mer informasjon og søknad finner du her:


Informasjon og søknad om redusert foreldrebetaling