www.mobarn.noVåre barnehager

Beredskapsplan forebygging og avdekking av seksuelle overgrep

Planen skal sikre tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplan, og skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både mellom de ansatte, men også mellom ansatte og foreldre til barn i barnehagen.