www.mobarn.noVåre barnehager

Informasjon om korona og smittevern

Her finner dere viktig og nyttig info om beredskap og drift av vår barnehage under koronapandemien:

Dagens beredskapsnivå: Gul

Beredskapsleder: Sonja Lønøy Bjørshol, telefon 906 28 508

Beredskapsgruppe: Styrer, ped.ledere og verneombud.

 

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av koronaviruset:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_er_syk_eller_mistenker_at_du_er_smittet_med_koronavirus/

 

Lokale retningslinjer:

https://www.averoy.kommune.no/andre-aktuelle-saker/koronapandemien-status-og-tiltak.4228.aspx

 

Her kan du sjekke symptomer og bestille test:

https://www.averoy.kommune.no/andre-aktuelle-saker/testing-ved-covid-19-symptomer-eller-mistanke-om-smitte.4546.aspx

 

Nasjonal veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

Andre nyttige og informative sider:

Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-korona/

 

Helsenorge:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir):

https://www.bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/befolkningen/