www.mobarn.noVåre barnehager

Erasmus+ No Borders

Dette prosjektet varte i årene 2020-2023. Det ble utviklet sammen med barnehager fra Latvia, Tyrkia, Tsjekkia og Romania. Et av målene våre var å lage en felles digital plattform for språkopplæring for barnehagebarn.

Vi har jobbet sammen og hver for oss for å utvikle noen metoder som kan være mer universelle når det gjelder språkopplæring generelt, men også i forhold til spesielle temaer.

Prosjektet heter The Knowledge of Languages - a World without Borders. Lærere og foresatte i hele Europa kan benytte seg av denne siden:

 http://nobordersforenglish.com/