www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Mobarn Røsandåsen barnehage har vært miljøsertifisert siden 2012, sist resertifisert våren 2018.

Å være et miljøfyrtårn betyr at vi vektlegger miljøvennlighet i hverdagen vår, og jobber systematisk med dette. Barna er selvsagt med; vi går for ekempel på turer til miljøstasjonen i Kirkevågen for å kaste metall og glass. Vi er bevisste i hverdagen med å bruke ting om igjen og å ta vare på det vi har.