www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Mobarn sine barnehager er stolte av å være sertifiserte Miljøfyrtårn, og her på Røsandåsen er vi nå, i mai 2021, resertifisert for tredje gang.

Det å være Miljøfyrtårn krever at vi har fullt fokus på arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, naturmangfold og arealbruk.

Det å ha et fokus på arbeidsmiljø er godt og viktig, - ikke bare for personalet som skal gjøre en viktig jobb hver dag, men også for barna, foreldrene, familiene og alle våre samarbeidspartnere. Vi vil at det skal kjennes godt å være hos oss.

 

Vi tar vare på det vi har av utstyr og inventar, slik at vi unngår å måtte kjøpe nytt. Vi ønsker å redusere forbruk, og er blitt gode på å bruke ting på nye måter og bruke naturmaterialer. Et eksempel er disse yoghurtbegrene som ble vasket og gjenbrukt som påskepynt og blomsterkrukke:

Når det gjelder transport, så har vi det siste året ikke trengt å tenke så mye på det siden koronasituasjonen har tvunget oss til å holde oss "hjemme" i barnehagen. Likevel har vi en uttalt policy hos oss at vi unngår å bruke bil eller buss når vi skal på tur. Vi oppfordrer også alle som er innom barnehagen i løpet av dagen til å stoppe motoren, selv om de bare skal innom et lite øyeblikk!

I 2021 har vi jobbet med temaet for årets barnehagedag "Små steg for kloden" ved å jobbe med avfallsortering sammen med barna. På storbarn har de blant annet lagd seg egne panteautomater og nå spares det iherdig med pantepenger slik at vi kan kjøpe oss is for pengene til sommeren!

Vi har også vårt eget "strømpoliti" der noen barn hver dag har medansvar på å slå av lyset i rom vi forlater. Dette fungerer strålende!

De siste par årene har vi hatt fokus på FNs bærekraftmål og jobber med å bryte målene ned til å gjelde vår hverdag på Røsandåsen. Vi er godt i gang med dette og dette er et viktig ledd i arbeidet med miljø hos oss. I rammeplan for barnehager står følgende:

"Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden."

Dere kan lese mer om denne jobben i denne artikkelen: https://rosandaasen.mobarn.no/Innhold/Side/112000

 

Dersom dere lurer på noe mer angående det å være Miljøfyrtårn, er det bare å ta kontakt med oss. Vi svarer gjerne, og oppfordrer alle som leser dette til å tenke igjennom egne vaner når det gjelder gjenbruk og avfallsortering. Vi bistår gjerne med flere tips:-)